This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Pierwszy chłopiec

Omawianie okresu „oczekiwania na spełnienie ojcostwa” zakończyć należy stwierdzeniem, że z różnych względów rodzice wolą, aby pierwsze dziecko było chłopcem. Zdaniem M. Mead (1949) ojcowie w posiadaniu męskiego potomka zwykli widzieć w większym stopniu nieśmiertelność niż w przypadku posiadania córek. Przyjście na świat potomka, a szczególnie chłopca, ma zdaniem wspomnianego już B. Liebenberga (1967) wzbudzać u ojca na nowo wszystkie urazy, — Ojciec a rozwój dzlscka napięcia i konflikty z jego własnego dzieciństwa. Uczuciem zaś najbardziej znamiennym dla tego •kresu jest uczucie zazdrości o miłość żony. Zazdrość ta bywa oczywiście najczęściej silnie zrepr es jonowana, w związku z czym „początkujący ojciec” może nie zdawać sobie sprawy z jej występowania, niemniej jednak szereg dowodów w postępowaniu ojca względem nowo narodzonego dziecka, zdaniem B. Liebenberga, wskazuje na jej istnienie. Do najczęstszych należy irytacja z powodu zachowania się dziecka, połączona często z jego biciem, rozdrażnienie z powodu zwiększonych wydatków pieniężnych, braku ezasu, który żona musi poświęcać dziecku itp.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Wysyłanie listów

Czyny lubieżne z dziećmi, 3) gwałty lub usiłowanie dokonania gwałtu, 4) wysyłanie do różnych ludzi listów pełnych sprośności lub nawiązywanie tego typu rozmów telefonicznych, 5) homoseksualizm, oglądactwo itp. J. Curtis (wg: D. B. Lynna 1974) przeprowadził badania psychiatryczne nad 55 mężczyznami „oczekującymi na spełnienie ojcostwa”. Autor ten stwierdził, że wśród badanych dadzą się wyraźnie wyodrębnić trzy zasadnicze grupy w zależności od stopnia przygotowania do roli ojca. Grupa pierwsza to mężczyźni w pełni zadowoleni ze swej przyszłej roli ojca, nie odczuwający żadnych podświadomych niechęci do mającego narodzić się dziecka. U tego typu mężczyzn nie daje się zauważyć żadnych poważniejszych negatywnych zmian w zachowaniu. Drugą grupę stanowią mężczyźni przejawiający w umiarkowanym stopniu zaburzenia w zachowaniu się w czasie ciąży żony. Mężczyźni ci czują prawdopodobnie niezadowolenie ze zbliżającego się przyjścia na świat dziecka, niemniej jednak w końcu godzą się z tym faktem, pozostając na etapie zachowania się „starszego dziecka”. I w końcu istnieje trzecia grupa mężczyzn, na których zbliżające się ojcostwo działa do tego stopnia przygnębiająco, że nie potrafią pogodzić się z tym faktem. W związku z tym stopień zaburzeń w ich zachowaniu jest na tyle wysoki, że wymagają oni pomocy psychiatrycznej.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Zmniejszona aktywność seksualna

Prawie połowa badanych priez B. Liebenberga mężczyzn stwierdziła, że w czasie ciąży żony wyraźnie obniża się u nich aktywność seksualna. Niektórzy z nich twierdzą, że żona w okresie ciąży jest bardziej zmęczona i mniej zainteresowana w podejmowaniu stosunków płciowych, wykazuje podczas tych stosunków mniejszą aktywność, co w sumie wpływa na wspomniane powyżej obniżenie intensywności życia płciowego. Wielu badanych mężczyzn, jak twierdzi B. Liebenberg, nie podejmowało stosunków płciowych z ciężarną kobietą w obawie przed uszkodzeniem płodu, co z fizjologicznego punktu, widzenia nie jest, jak wiadomo, możliwe.
U niektórych badanych mężczyzn „oczekujących na spełnienie ojcostwa” dało się, zdaniem B. Lieben- berga, stwierdzić, że zmniejszeniu pociągu płciowego w stosunku do ciężarnych żon towarzyszyło zwiększone zainteresowanie innymi kobietami, co z kolei warunkuje najczęściej spędzanie większej ilości czasu poza domem, wzrost spożycia alkoholu itp. W związku z ostatnio poruszanym problemem godne odnotowania są badania A. A. Hartmana i R. C. Nicolaya (1966) nad wpływem okresu ciąży żony na nasilenie się różnego rodzaju zaburzeń w życiu seksualnym mężów. Jak wynika z cytowanych badań, osłabienie zainteresowania seksualnego brzemienną żoną odbija się bardzo niekorzystnie na zachowaniu seksualnym mężczyzny. Autorzy ci na podstawie raportów policyjnych stwierdzili, że w porównaniu z mężczyznami, których żony nie były w ciąży, mężowie ciężarnych kobiet daleko częściej popełniają takie przestępstwa seksualne, jak: 1) ekshibicjonizm,

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
error: Content is protected !!